Gimnazjum nr 76 wraz z XCIV Liceum Ogólnokształcącym wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 55 imienia gen. Stanisława Maczka. Nad wychowaniem i nauką młodzieży czuwa 72 nauczycieli i dyrektorzy ZS Nr 55
Anna Pawłowska z zastępcami: Jolantą Hincz i Danutą Gańską-Wissuwa.

Jesteśmy optymistami. Uważamy, że dobra szkoła, to szkoła przyjazna, reagująca na potrzeby uczniów. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, dyscyplinę szkolną i dobrą atmosferę wychowawczą,

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
naukę dwóch języków obcych
dobrze wyposażone pracownie
trzy pracowanie komputerowe
bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej
nowoczesną halę sportową
atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
klub gimnazjalisty
stołówkę, bufet, księgarnię.

motywacji do nauki
pracowitości
dyscypliny
kultury osobistej


gimnazjum
liceum

statut (październik 2014)
program wychowawczy
program profilaktyki
program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
ocena zachowania
kontrakt

Ubezpieczenie InterRisk
warunki ubezpieczenia


Regulamin rekrutacji Gimnazjum.
Regulamin rekrutacji Liceum.

Jak się dostać do LO
Poradnik dla rodzicówZajęcia dodatkowe
wykaz zajęć LO i Gim

Zwolnienia i sks
WF uczeń niepełnoletni
WF uczeń pełnoletni LO
WF uczeń gimnazjum

SKS

Podręczniki 2014-2015
opublikowano 10.06.2014

gimnazjum
liceum - kl. 1.
liceum - kl. 2.
liceum - kl. 3.

Matura 2014
tematy na maturę z j. polskiego


Kalendarz
roku szkolnego 2014/2015

Projekty gimnazjalne
klasy 3 rok 2013/2014


posłuchaj.

generał Stanisław Maczek.

budynku naszej szkoły.

ze szkołą.